Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dominion [engelsk]    herredømme [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
condominion [engelsk]    borettsleilighet [norsk]   (USA)
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS