Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
donator [bokmål/nynorsk]    giver av større gave
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
donator [engelsk]    donator
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
donator [svensk]    donator
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
donator [norsk]    er en person som gir en donasjon, mens en donor gir blod, sæd eller et legemsorgan
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
velgjører, donator [norsk]    benefactor [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no