Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dosekompensering [norsk]    den prosessen som leder til at det lages like mye genprodukter fra X-kromosomet hos både hanner og hunner.
Genetikkordliste © Universitetsforlaget