Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dosimeter reader [engelsk]    avleserenhet for dosimetere  [norsk]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt