Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dovssástaddat [samisk]    lespe [norsk]   (v) //doksi (-vss-) 'en som lesper'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune