Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
downhole [engelsk]    i/nede i brønnhullet [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen