Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
drøfte [bokmål/riksmål/nynorsk]    (transitivt) riste noko opp og ned (transitivt) reinske korn ved å riste og skake det Me skal drøfte bygg. (transitivt) skifta ord om ei sak, gå gjennom og gjøre greie for alle sider; diskutere Vi drøfter byggeforskriftene. (transitivt) (matematikk) Finne ut så mye som man kan Elevene skal drøfte funksjonen i oppgave 2 a).
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
snakke om, samtale om, diskutere, drøfte [norsk]    discuss  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no