Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
dr.philos. [forkortelse/akronym]    (ikke mellomrom i forkortelser av flerordsuttrykk med punktumer)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad