Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
dra [bokmål/riksmål/nynorsk]    (intransitivt) reise, forflytte seg til et annet sted Mor, skal vi ikke dra snart? (transitivt) ta tak i noe og trekke De måtte dra ham ut av bilen
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
dra [ISO-koder]    dravidisk [norsk]   Dravidian languages [engelsk]   språkfamilie i India
Liste over navn på språk © Språkrådet
dra [norsk]    drag [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dra [norsk]    dra el. drage [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 52 omtrentlig(e)
DRAM [engelsk]    DRAM (Dynamic Random Access Memory) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
draw [engelsk]    opprette [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Drag [norsk]    Ájluokta [samisk]   (propr)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
draft [norsk]    chart [engelsk]   kort [dansk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
drama [engelsk]    :-( [emotikon/smiley]
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Draft [norsk]    Sjøkart, kystkart. Tidligere betydningen var grunnriss eller tegning over store områder, f eks verdenshavene. I Store norske leksikon er derimot "draft" betegnet som: Draft Eng. draft, draught, tegning, plan, feilaktig betegnelse på sjøkart. Feilaktig bruk av ordet "draft", over lengre tid, kan med dette ha medført en form for "hevd" (usus). Et kjent problem er at mange engelske ord er vanskelig og i enkelte tilfeller umulig å erstatte med et godt norskt ord - Derav ulik betydning. Har du en engelsk versjon av Outlook (e-mail program) på din PC vil du videre oppdage at mappen for "kladd" eller e-mail som venter på å bli sendt er benevnt med "Draft". Fortvil ikke; Omtaler du sjøkart som "draft" vil de aller fleste ikke beskylde deg for å "seile uten kompass" - Kjært barn - Mange navn
Maritim ordliste © MaritimStart
bidra [norsk]    contribute [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bidra [norsk]    contribute [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
draft [engelsk]    kladd/kladde [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
draft [engelsk]    utkast [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Draft [engelsk]    Utkast [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
draws [engelsk]    trekker (fra skorstein) [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Draft [norsk]    Det heter sjøkart!
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
draped [engelsk]    henger som gardiner [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
draing [norsk]    draing el. draging [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
drained [engelsk]    utkjørt; pumpet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
dragnot [norsk]    gáddenuohtti [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
drawback [norsk]    ulempe, bakdel, mangel [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
drawable [engelsk]    kan tegnes, tegneobjekt [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
drawback [engelsk]    ulempe, hake [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
drainage [engelsk]    avrenning [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
drawable [engelsk]    trekkbar [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
dragspel [svensk]    trekkspill, belggummi [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Draw tool [engelsk]    tegneverktøy [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ex cathedra [latin]    From the chair [engelsk]   With authority (without argumentation)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Dragedrongo [norsk]    Greater Racket-tailed Drongo [engelsk]   Dicrurus paradiseus [latin]   1 ind Dali
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dragedrongo [norsk]    Greater Racket-tailed Drongo [engelsk]   Dicrurus paradiseus [latin]   1 ind H Poring 9., 1 ind ss 10.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
jeg må dra [norsk]    got to go [engelsk]   g2g [slang]
Miniordliste over Internett-slang © Adresseavisen
drawing lots [engelsk]    loddtrekning [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
dra og slipp [norsk]    drag and drop [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
dra nytte av [norsk]    take advantage [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
draft minutes [engelsk]    referatkonsepter [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
dra og slipp- [norsk]    drag-and-drop [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
drawing object [engelsk]    tegning [norsk]   (tegneobjekt; ordene brukes synonymt både på norsk og engelsk)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Draw Text tool [engelsk]    merknadsverktøy [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
drawing canvas [engelsk]    lerret [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
drawing object [engelsk]    tegnet objekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
drainage basin [engelsk]    samlebasseng [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
drageringsstoff [norsk]    coating agent [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Drab Hemispingus [engelsk]    Asketanagar [norsk]   Hemispingus xanthophthalmus [latin]   2 Manu Road 12.9., 5 ss 13.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
drakt, tema, ham [avløserord]    skins [norsk]   (IKT), jf. themes
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Dramatis personae [latin]    Characters of the play [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Drab Water-Tyrant [engelsk]    Elvetyrann [norsk]   Ochthornis littoralis [latin]   Relativt vanlig langs elver øst for Andesfjellene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dra til deg bikkja [norsk]    Keep your dog under control!  [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
draw through a loop [engelsk]    dra garnet gjennom løkken [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
draft recommendation [engelsk]    utkast til innstilling [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
dra av gårde i flokk [norsk]    cobmasit [samisk]   (vfr)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Drab-breasted Bamboo-Tyrant [engelsk]    Gråbrysttodityrann [norsk]   Hemitriccus diops [latin]   2 Salto Incartado 1.12., 1 Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Draco dormiens nunquam titillandus [latin]    Never Tickle a Sleeping Dragon [engelsk]   (motto of Harry Potter's alma mater)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Draco Dormiens Nunquam Titillandus [engelsk]    Kil aldri en sovende drage [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
henge (opp); utsette; suspendere; inndra [norsk]    suspend [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
vest; undertrøye; bekle, ikle; overdra [norsk]    vest [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no