Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
drainage [engelsk]    avrenning [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
drainage basin [engelsk]    samlebasseng [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU