Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dread [engelsk]    frykt, gru, redsel, skrekk; frykte, grue for; fryktelig, fryktet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no