Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dregge [norsk]    Det vil si at fartøyet driver på grunn av at ankeret/dreggen mister festet i bunnen. Også brukt om å søke etter noe på bunnen, med f.eks en dregg.
Maritim ordliste © MaritimStart
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
grapnel, dregge [engelsk]    dregg [norsk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
(bunn)skrape, dregge [norsk]    dredged [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU