Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
drektighet [bokmål]    (utellelig) Egenskapen å være drektig. (tellelig) Resultatet av å være drektig. (sjøfart, utellelig) Et fartøys lasteevne / registrerte tonnasje.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
drektighet [norsk]    tonnage, burden [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening