Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
drepe [siden finnes ikke]    gjøre noe som fører til at noe levende slutter å leve bli kvitt
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
drepe [norsk]    kill [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
drepe i bakholdsangrep [norsk]    dry-gulch [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen