Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dressing [engelsk]    forbinding [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
logical block addressing [engelsk]    logisk blokkadressering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Automatic Private IP Addressing [engelsk]    automatisk privat IP-adressering (APIPA) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft