Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
driftsbygninger i landbruket  [norsk]    agricultural buildings [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet