Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
drikke [bokmål/riksmål/nynorsk]    å ta til seg væske Han drikker hele dagen. spesielt om alkohol, ta til seg alkoholholdig væske Jeg var ute og drakk i helga.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
drikke [dansk]    drikke
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
drikkelag [norsk]    jugalmas [samisk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
drikkevann [norsk]    potable water [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
spise, drikke [norsk]    S20 [sikkerhetskode]   Det må ikke spises eller drikkes under bruk.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Drikke alkohol [norsk]    Juhkat [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Drikkevannsdirektivet [norsk]    98/83/EC [direktivkode]   Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption. Official Journal L 330/98. (se også Overflatevanndirektivet)
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
skal på besøk og kanskje drikke [norsk]    mun meinen vuolgit guossài ja kànskje juhkat [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind