Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
drivanker [norsk]    sea anchor [engelsk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Drivanker [norsk]    Seilduksekk i form av en kjegle eller avskåret pyramide, festet til fartøyet ved hjelp av en line. Brukes i dårlig vær for å redusere avdriften og holde baugen opp mot vind/sjø.
Maritim ordliste © MaritimStart