Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
drive [bokmål/riksmål/nynorsk]    holde i gang følge med strømmen
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
drive [engelsk]    kjøretur ambisjoner; entusiasme (sport) langt og hardt slag, spesielt brukt i golf og tennis
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
drive [engelsk]    lagringsenhet, lagerenhet [norsk]   (stasjon, drev)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
drive [engelsk]    stasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 27 omtrentlig(e)
driver [norsk]    driver (norsk uttale), styreprogram [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
driver [norsk]    driver [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
driver [norsk]    driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
driver [engelsk]    sjåfør, styreprogram, driver [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Driver [norsk]    Driver [engelsk]   Programvare som lar PC-en kommunisere med en ekstern enhet, f.eks. en skriverdriver som omdanner informasjon fra forskjellige dataprogrammer til et format som gjør at skriveren kan skrive ut.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
overdrive [norsk]    herbmet; badjel-mearástaddat; veavttastit; liiggástaddat [samisk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boot drive [engelsk]    oppstartsstasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Test Drive [engelsk]    Testversjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
driverpakke [norsk]    driver package [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
driverstakk [norsk]    driver stack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
CD-ROM drive [engelsk]    CD-ROM-stasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
drive letter [engelsk]    stasjonsbokstav [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
system drive [engelsk]    systemstasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Privet Drive [engelsk]    Hekkveien [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
logical drive [engelsk]    logisk stasjon, logisk stasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mounted drive [engelsk]    montert stasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
network drive [engelsk]    nettverksstasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Driver Setting [engelsk]    Driverinnstillinger [norsk]   Alternativene du har stilt inn for skriveren i skriverdriveren. Du kan for eksempel konfigurere skriveren slik at den alltid skriver ut på begge sider av et ark.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
motivere, drive [norsk]    motivate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
usb flash drive [engelsk]    minnepinne, usb-minne [norsk]   synonymer til usb flash drive: (usb) memory stick, (usb) key drive, mini usb drive, pen drive mm.
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
hard disk drive [engelsk]    harddisk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
USB flash drive [engelsk]    USB-flash-enhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
floppy disk drive [engelsk]    diskettstasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows ReadyDrive [norsk]    Windows ReadyDrive [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
driver for nettverkskort [norsk]    network adapter driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
driver for nettverkskortet [norsk]    network card driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forverre; ergre, irritere; tynge; forstørre; overdrive [norsk]    aggravate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no