Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 8 nøyaktig(e)
driver [bokmål]    person som står for driften av noe (statistikk) en faktor som påvirker en funksjon (informatikk) en datafil som inneholder informasjon om hvordan en datamaskin eller programvare skal oppføre seg Se også: Google driver (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
driver [engelsk]    fører, sjåfør
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Driver [engelsk]    Is always male because women can not drive. He makes the fucking decisions because he is driving the car. He is responsible for everyone. He is the leader. You listen to him. He doesn't take any shit from the back seat driver. His favorite person in the car is the wing man. He realizes the person riding shotgun is the idiot who called it and will probably die first when he decides to kill himself and everyone else. The person in the bitch seat in between him and shotgun is the reason he will kill everyone because he/she is making him go crazy. He likes the hump person because when he looks in his rear view mirror, the person smiles at him. He could care less about the person in the trunk because he/she have no seat belt and no one can hear he/she. (les mer...)
Urban Dictionary © Urban Dictionary
driver [norsk]    driver (norsk uttale), styreprogram [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
driver [norsk]    driver [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
driver [norsk]    driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
driver [engelsk]    sjåfør, styreprogram, driver [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Driver [norsk]    Driver [engelsk]   Programvare som lar PC-en kommunisere med en ekstern enhet, f.eks. en skriverdriver som omdanner informasjon fra forskjellige dataprogrammer til et format som gjør at skriveren kan skrive ut.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Ordbok / leksikon: 22 omtrentlig(e)
Bus driver [engelsk]    Bussjåfør [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
driverpakke [norsk]    driver package [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
driverstakk [norsk]    driver stack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ODBC-driver [norsk]    ODBC driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
enhetsdriver [norsk]    device driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Skriverdriver [norsk]    Lite program med instruksjoner som styrer kommunikasjonen mellom datamaskinen og skriveren, samt styrer utskriftsfunksjonen.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
in-box driver [engelsk]    inkludert driver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skriverdriver [norsk]    printer driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
signed driver [engelsk]    signert driver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skriverdriver [norsk]    printer driver [engelsk]   (men sløyf skriver hvis det er mulig uten at meningen endres)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lagdelt driver [norsk]    layered driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tilleggsdriver [norsk]    out-of-box driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Driver Setting [engelsk]    Driverinnstillinger [norsk]   Alternativene du har stilt inn for skriveren i skriverdriveren. Du kan for eksempel konfigurere skriveren slik at den alltid skriver ut på begge sider av et ark.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
datakildedriver [norsk]    data source driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
usignert driver [norsk]    unsigned driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kjernemodusdriver [norsk]    kernel-mode driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
monolithic driver [engelsk]    monolittisk driver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tredjepartsdriver [norsk]    third-party driver [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
network card driver [engelsk]    driver for nettverkskortet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
network adapter driver [engelsk]    driver for nettverkskort [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Phillips-head screwdriver [engelsk]    stjernetrekker [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
static virtual device driver [engelsk]    statisk virtuell enhetsdriver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft