Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
fremdrift, fart; styrke, drivende kraft; kraftmoment, drivkraft [norsk]    momentum [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no