Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
drop-down combo box [engelsk]    kombinasjonsboks med rullegardinliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft