Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
drum [engelsk]    tromme (musikk) trommel (bremsetrommel, kabeltrommel) fat (oljefat)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
drum [engelsk]    fat, tønne [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 14 omtrentlig(e)
drumlin [norsk]    drumlin [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Drumlin [norsk]    Strømlinjeformet rygg av morenemateriale dannet under breen. Ryggens lengdeutstrekning faller sammen med isbevegelsesretningen.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Drum Solo [engelsk]    Trommesolo [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Drum & Bass [engelsk]    Drum and bass [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Okerrørdrum [norsk]    Yellow Bittern [engelsk]   Ixobrychus sinensis [latin]   Opptil 6 ind Beidaihe 20.-22.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Okerrørdrum [norsk]    Yellow Bittern [engelsk]   Ixobrychus sinensis [latin]   2 ind ved Kota Belud 11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kanelrørdrum [norsk]    Cinnamon Bittern [engelsk]   Ixobrychus cinnamomeus [latin]   1 M Beidaihe 21.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dvergrørdrum [norsk]    Little Bittern [engelsk]   Ixobrychus minutus [latin]   Two sightings, both from the papyrus reeds at Fisherman`s Camp, Lake Naivasha: 1 here 19/11 and 2 the following morning.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kanelrørdrum [norsk]    Cinnamon Bittern [engelsk]   Ixobrychus cinnamomeus [latin]   1 ind ved Kota Belud 11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Orientrørdrum [norsk]    Schrenck’s Bittern [engelsk]   Ixobrychus eurhythmus [latin]   1 Happy Island 15.5. og 2 Beidaihe 21. og 22.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pygmérørdrum [norsk]    Least Bittern [engelsk]   Ixobrychus exilis [latin]   2 Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Australrørdrum [norsk]    Australasian Bittern [engelsk]   Botaurus poiciloptilus [latin]   2 Deniliquin 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amerikarørdrum [norsk]    American Bittern [engelsk]   Botaurus lentiginosus [latin]   1 ind Bowdoin NWR - MT 19.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gulhalsrørdrum [norsk]    Black Bittern [engelsk]   Dupetor flavicollis [latin]   To observasjoner av ett ind. i området rundt tempelet i Keoladeo (19. og 21.2.). Dette er en sky art som er vanskelig å finne, og lokale guider er svært hendige i denne sammenheng.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no