Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
drumlin [bokmål/nynorsk]    Spesiell landsskapsform forårsaket av isbreer, består av en svakt hvelvet langstrakt haug dannet av bunnmorene fra en isbre i bevegelse. Lengderetningen følger isebvegelsen og den er normalt bredere i enden som vender mot isbevegelsesretningen.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
drumlin [norsk]    drumlin [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Drumlin [norsk]    Strømlinjeformet rygg av morenemateriale dannet under breen. Ryggens lengdeutstrekning faller sammen med isbevegelsesretningen.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse