Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
drypp [bokmål/riksmål/nynorsk]    dråpe som faller (som lydord) lyden som lages av ovenstående (medisin) midlertidig stans av blodtilførselen til hjernen Se også: Google drypp (Bøker • Grupper • Akademisk • Nyhetsarkiv)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Drypp [norsk]    Drip [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Malingsdrypp [norsk]    Paint Drip [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sonde, drypp, ventrikkeldrypp [norsk]    gavage [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen