Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dualitet [norsk]    duality [engelsk]   barrieren mellom mennesket og sitt høyere Guds-selv
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no