Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Really rad, dude! [engelsk]    Radicitus, comes! [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom