Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
komme til syne, dukke opp [norsk]    appear [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
noe truende kommer tilsyne, dukke opp [norsk]    loom [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no