Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dukke opp [norsk]    ihtit [samisk]   (v) (-d-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-492: njulljut (-lj-) 'dukke opp av vannet' (om sel ol.)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
komme til syne, dukke opp [norsk]    appear [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
noe truende kommer tilsyne, dukke opp [norsk]    loom [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no