Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Dult, Petter [norsk]    Tonks, Ted [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Dulticola sp. [latin]    Trilobitt [norsk]   Trilobite Beetle [engelsk]   (larvestadium?) Sett i Kinabalu Park og i Danum. Artstilhørighet er ikke klarlagt.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dult, Elladora [norsk]    Tonks, Elladora [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Dult, Nymfadora [norsk]    Tonks, Nymphadora [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
liten dytt, lite puff, dult [norsk]    nudge [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no