Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dump [engelsk]    dump, utskrift [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
dumpster [engelsk]    avfallscontainer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
core dump [engelsk]    programdump, kjernedump [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
screen dump [norsk]    skjermdump, skjermbildekopi [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
feeder dump [engelsk]    drivstofftømming, drivstoffdumping [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
dump, ujevnhet [norsk]    bump [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no