Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
duration [engelsk]    lengde, varighet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
duration [engelsk]    varighet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
duration [engelsk]    varighet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
duration [engelsk]    varighet [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
induration [engelsk]    herding, forherdning [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
ring duration [engelsk]    ringevarighet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft