Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
duty [engelsk]    plikt; vakt, tjeneste; avgift [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
duty [engelsk]    avgift [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
duty cycle [engelsk]    arbeidssyklus [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
duty packaging [engelsk]    standardemballasje [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen