Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
dvalemodus [norsk]    hibernation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dvalenattravn [norsk]    Common Poorwill [engelsk]   Phalaenoptilus nuttallii [latin]   1 ind Dairy - OR 22.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
dvalemodusfil [norsk]    hibernation file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dvalemodus(IKT) [avløserord]    hibernation mode [norsk]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
dvale, dvalemodus, dvaletilstand [norsk]    hibernation (mode), sleep mode [engelsk]   (se også «standby» og «suspend»)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no