Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dvalemodus(IKT) [avløserord]    hibernation mode [norsk]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet