Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dwindle [engelsk]    bli mindre, svinne inn [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU