Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dybdeskarphet [norsk]    depth-of-field [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
dybdeskarphet [norsk]    Området for avstanden der bildet er akseptabelt skarpt.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO