Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dykker [norsk]    diver [engelsk]   (yrker, arbeid og gjøremål)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Ordbok / leksikon: 25 omtrentlig(e)
dykkert [norsk]    dykker el. dykkert [FØR]   spiker med lite hode
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Toppdykker [norsk]    Great Crested Grebe [engelsk]   Podiceps cristatus [latin]   10+ Fong-on Bay 16.11. og 1 Lake Cargelligo 24.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Toppdykker [norsk]    Great Crested Grebe [engelsk]   Podiceps cristatus [latin]   Mai Po, str Madoi-Nangqiang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
dykkersyke [norsk]    trykkfallssyke [med. el. latin]   Trykkfallssyke rammer oftest dykkere under for rask oppstigning fra dypet. Ved for rask overgang fra høyere til lavere trykk vil nitrogen som løses i blodet ved høyt trykk frigjøres som små bobler i blodstrømmen. Nitrogenboblene kan blokkere små blodkar f.eks. i hjernen. Symptomene kan omfatterkribling i huden, muskelsmerter, lammelser, åndenød, følelsestap og bevisstløshet. I verste fall kan trykkfallssyke være dødelig.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Dvergdykker [norsk]    Little Grebe [engelsk]   Tachybaptus ruficollis [latin]   Mai Po, Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dvergdykker [norsk]    Little Grebe [engelsk]   Tachybaptus ruficollis [latin]   Vanlig Beidaihe.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dvergdykker [norsk]    Little Grebe [engelsk]   Tachybaptus ruficollis [latin]   Enkeltind. ved Keoladeo 21. og 23.2. og Sur Sarovar 24.2. Videre 20 ind. ved Bund Baretha 22.2. og 15 ved Sultanpur 4.3. i tilleg til 15 i områdene rundt selve reservatet. Dessuten observert på vei mot Ramnagar 25.2. og på tilbakeveien til Delhi 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sølvdykker [norsk]    Silvery Grebe [engelsk]   Podiceps occipitalis [latin]   30+ ved Marcopomacocha 31.8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dvergdykker [norsk]    Little Grebe [engelsk]   Tachybaptus ruficollis [latin]   Only a few sightings: about 25 at Limuru Pond 18/11, 2 at Lake Nakuru 20/11 and 6 at Lake Baringo 22/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
lappedykker [norsk]    njumálat [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-492: (-gj-) (fugl: podiceps arcticus)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Pygmédykker [norsk]    Least Grebe [engelsk]   Tachypabtus dominicus [latin]   1 str San Vito-Golfito 22/2, 1 Presa de Cachi 4/3, 3 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ringnebbdykker [norsk]    Pied-billed Grebe [engelsk]   Podilymbus podiceps [latin]   UT, WY, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ringnebbdykker [norsk]    Pied-billed Grebe [engelsk]   Podilymbus podiceps [latin]   3 Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitøredykker [norsk]    White-tufted Grebe [engelsk]   Rollandia rolland [latin]   1 Huacarpay Lake 11.9., 5+ Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Spydnebbdykker [norsk]    Great Grebe [engelsk]   Podiceps major [latin]   10+ Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ringnebbdykker [norsk]    Pied-billed Grebe [engelsk]   Podilymbus podiceps [latin]   Spredt langs veien 15.11., 2 Graneros Town 22.11., 1 Costanera del Sur 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitøredykker [norsk]    White-tufted Grebe [engelsk]   Rollandia rolland [latin]   Langs veien 15.11., 10 Tafi del Valle 21.11., vanlig Costanera del Sur 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Spydnebbdykker [norsk]    Great Grebe [engelsk]   Podiceps major [latin]   1 Costanera del Sur 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sølvhodedykker [norsk]    Hoary-headed Grebe [engelsk]   Poliocephalus poliocephalus [latin]   Vanlig Deniliquin 27.11., 1 Hopetoun 28.11. og 1 v/Peterborough 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Nordsvanedykker [norsk]    Western Grebe [engelsk]   Aechmophorus occidentalis [latin]   CO, UT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sørsvanedykker [norsk]    Clark's Grebe [engelsk]   Aechmophorus clarkii [latin]   UT, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Svarthalsdykker [norsk]    Black-necked Grebe [engelsk]   Podiceps nigricollis [latin]   MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Svarthalsdykker [norsk]    Black-necked Grebe [engelsk]   Podiceps nigricollis [latin]   Erhai Lake
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Svarthalsdykker [norsk]    Black-necked Grebe [engelsk]   Podiceps nigricollis [latin]   Only seen at Lake Bogoria 23/11, but here it was very common; a total of 200 was estimated this day.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Australdvergdykker [norsk]    Australasian Grebe [engelsk]   Tachybaptus novaehollandiae [latin]   1 Mareeba 14.11., 1 Bromfield Crater 15.11., 2 Fong-on Bay 16.11., 4-5 på strekningen Woodenbong-Tamworth 22.11., 8-10 Deniliquin 27.11., 2 Cherry Lake 2.12., 2 Wilsons Prom 7.12. og 300+ Yan Yean Reservoir 8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no