Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dykking [norsk]    diving [engelsk]   (yrker, arbeid og gjøremål)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening