Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
dyktig [bokmål/riksmål/nynorsk]    flink; dugende; som er i stand til å gjøre et arbeid med godt resultat Han er en dyktig snekker. (-dyktig, som suffiks) i stand til
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
dyktig [norsk]    proficient [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
dyktig [norsk]    ábas [samisk]   (a) (-hpas-, att ábas) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)1 : dat olmmoš lea hui ábas bargat 'vedkommende er svært dyktig til å arbeide' //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)1: mii dal duot bargu lea dakkár ábas olbmái 'hva er vel det arbeidet for en så dyktig kar'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
beslutningsdyktig [norsk]    quorum [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
dyktig, flink, kyndig [norsk]    versed [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
dyktighet, evne, ferdighet [norsk]    ability  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fruktbar; forplantningsdyktig [norsk]    fertile [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
slå fast om tinget er beslutningsdyktig [norsk]    determine whether there is a quorum [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
utilstrekkelig, mangelfull; udugelig, udyktig [norsk]    insufficient [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gi makt til, sette en istand til; gjøre sterk, gjøre dyktig [norsk]    empower [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no