Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Dynamikk [norsk]    Gradene av volum i musikken. Også ordene, forkortelsene og symbolene som brukes for å indikere gradene av volum. Piano (rolig) og forte (høy) er mest vanlige.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
dynamikk [norsk]    I kino: Området, målt i dB, mellom den kraftigste og den svakeste lyden (som må være hørbar) på en film.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Aerodynamikk [norsk]    Læren om luftens bevegelser og de krefter som legemer utsettes for når de beveger seg i luft.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Farmakodynamikk [norsk]    virkningen av legemiddelet på menneskekroppen. Kan ses som "hva legemiddelet gjør med kroppen", sammenlignet med farmakokinetikk, som vil si "hva kroppen gjør med legemiddelet".
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma