Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dynge seg opp [norsk]    copmaluvvat [samisk]   (vfr) (-v-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune