Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 9 omtrentlig(e)
dyptgående [norsk]    deep-draught [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Dyphavsabbor [norsk]    Epigonus telescopus [latin]   sjelden?, marin (beinfisker, piggfinnefisk, dyphavsabborfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Dypvannsreke  [norsk]    Deep sea shrimp [engelsk]   Pandalus borealis [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Dypvannsbrosme  [norsk]    Cusk Eels [engelsk]   Ophidiidae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Dypvanns urfisk  [norsk]    Orange roughy [engelsk]   Hoplostethus atlanticus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Dypvanns marulk  [norsk]    Devil-anglers [engelsk]   Melanocetidae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Dypvanns storkjeft [norsk]    Eurypharyngidae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Dyphavsabborfamilien [norsk]    Apogonidae [latin]   Familie (bl.a. dyphavsabbor)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Dypvanns piggfisker  [norsk]    Deepsea Pricklefishes [engelsk]   Stephanoberycidae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet