Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
dyppeovertrekking, dypping [norsk]    dip coating [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen