Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Dyptrykk [norsk]    direkte trykkmetode hvor fargen avsettes på papir fra store graverte valser. Brukes ved store opplag.
Grafisk ordliste © Grøset
dyptgående [norsk]    deep-draught [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
dypt, tvers igjennom [norsk]    profoundly [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
grunt sted, går ikke dypt [norsk]    shallow [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
dypt filter, dyp filterseng, filter med dyp filterkake [norsk]    deep bed filter [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen