Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dyrke [bokmål/riksmål/nynorsk]    bearbeide et stykke jord så det kan gi avlinger Bonden hadde dyrket opp myra til å bli et fruktbart jorde. få planter til å gro, få mikroorganismer til å vokse i et vekstmedium Man kan dyrke blomkarse på en bomullsdott. være med i en organisert idrett, beskjeftige seg engagert med noe Jeg dyrket speideren da jeg var gutt. tilbe en gud, praktisere en religion Du kan dyrke hvilken gud du vil for meg.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
dyrke, tilbe; forgude [norsk]    worship [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no