Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dyskromatopsi [norsk]    fargeblindhet
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter