Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
dysleksi [norsk]    lesevansker (ordblindhet)
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter