Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
dyspareuni [norsk]    dyspareunia [engelsk]   smerter ved samleie
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Dyspareuni [norsk]    Smerte ved samleie.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
dyspareuni [norsk]    dyspareunia [med. el. latin]   Dyspareuni betegner smerter hos kvinnen ved samleie og/eller manglende evne til å nyte samleie.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no