Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
dyspareunia [engelsk]    dyspareuni [norsk]   smerter ved samleie
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
dyspareunia [med. el. latin]    dyspareuni [norsk]   Dyspareuni betegner smerter hos kvinnen ved samleie og/eller manglende evne til å nyte samleie.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no