Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
eahket [samisk]    kveld [norsk]   (s) (-d-) //eahkeduššat 'bli kveld'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune